Wat werkt voor jou?

Coaching, Training, HR-Interim

Jij kiest!

Coaching

Training

HR-Interim

Wat kan ik voor je betekenen?

Sta jezelf of een medewerker de laatste tijd erg onder druk, thuis en/of op het werk. Ondervind je ook negatieve gevolgen van stress bij jezelf of bij mensen aan wie je leiding geeft ? Weet je zelf even niet meer hoe je deze druk het hoofd biedt of zou je graag je mensen hierbij willen helpen ? Wil je als werkgever het verzuim als gevolg van stress voorkomen of beperken ?

Afhankelijk of het om een individuele medewerker gaat dan wel om een team waar stresscomponenten aanwezig zijn, kan individuele coaching of een training uitkomst bieden.