Viviane Coun
Coaching en Training

Stresspreventie op de werkvloer

Viviane

Coaching

Training

HR interim

Als HR manager van een productie-organisatie speel je een sleutelrol in de aanpak van het verzuim. De laatste tijd zie je ‘stress’ als verzuimoorzaak enorm toenemen. Je weet dat dit verzuim veelal ‘lang verzuim’ betekent  en dat het altijd gepaard met hoge kosten en organisatorische uitdagingen. Vanuit jouw sociale hart voel je daarbij ook de plicht om goed voor werknemers te zorgen.  Jij staat met recht en vol overtuiging voor de H in HR. 

Het toenemend stressniveau is binnen alle onderdelen van de organisatie voelbaar. Ook op de werkvloer van diverse afdelingen verschuift het verzuim als gevolg van fysieke klachten naar spanningsklachten. Jouw zorgen gaan hierbij vooral  uit naar het stressniveau van leidinggevenden op deze werkvloer. Als gevolg van anders-organiseren, is de werkdruk toegenomen, men moet met minder mensen hetzelfde  -of soms zelfs meer- werk doen. De veelal vaktechnisch opgeleide leidinggevenden hebben weliswaar veel kennis over de werk- en productieprocessen maar over mentale processen bij zichzelf en bij hun medewerkers hebben ze geen kaas gegeten.

Zijn het niet de medewerkers, dan kan het zomaar ook de leidinggevende zijn die uitvalt met stressklachten. Je weet ook dat als iemand uitvalt voor langere tijd, de overige collega’s nog meer onder druk komen te staan. Het is dan een kwestie van tijd dat er meerdere menselijke radertjes op de werkvloer gaan piepen, kraken, en tot stilstand komen. Het heeft zeer zeker jouw aandacht. Jij voelt dat jij zowat hun enige reddingsboei bent. Vanuit jouw grote verantwoordelijkheidsgevoel voel je de dringende  noodzaak om  te helpen. Maar het ontbreekt je deels aan expertise maar meer nog aan tijd om gerichte hulp te bieden waarmee je zou kunnen voorkomen dat medewerkers en/of leidinggevenden uitvallen als gevolg van stress.  Je zoekt naar hulp voor nú. Je zoekt naar wegen om stress niet langer de dominante factor te laten zijn.

Kijk wat ik voor je zou kunnen betekenen.

Wil je meer weten of een afspraak maken voor een eerste gesprek?

11 + 12 =