Coaching

Individueel

Aandacht voor wat nodig is

“Weer alle energie om de uitdagingen in werk en leven aan te kunnen.”

Coaching

In toenemende mate zie je dat mensen last hebben van stress, dat ze onder druk staan. Deze druk is te wijten aan een verhoogde werkdruk door de uitdagingen waarvoor iedere afdeling zich gesteld ziet. Maar werkdruk is niet de enige oorzaak. Dat iedereen anders omgaat met stress is jou inmiddels ook duidelijk en dat er vaak privé dingen meespelen is ook een feit. Stress is dus een vrij complex gebied, maar inmiddels verzuimoorzaak nr. 1

Deze ervaren druk uit zich in gedrag, in gehaastheid, fouten, in kort door bocht oplossingen, in nergens meer tijd voor hebben, continu brandjes blussen, moeheid.  Je ziet ook dat een aantal mensen zodanig onder druk staan dat ze inmiddels ziek thuis zijn met een burn-out. En dat maakt het nog erger. Dit zijn vaak mensen op sleutelposities, die lang geprobeerd hebben om alle lijntjes bij elkaar te houden, alle ballen hoog te houden,  maar dat niet langer volhielden. Als dan iemand op zo’n positie uitvalt zijn de gevolgen voor de rest van de organisatie enorm. Vervanging  -als die al voorhanden is- is slechts een kleine pleister op een grote wonde. De werkprocessen komen nog meer onder druk te staan. De kosten lopen op. Zowel verzuimkosten als alle indirecte kosten zijn ontzettend hoog. Een aantal afdelingen staan in de overlevingsmodus wat maakt dat de organisatie óók steeds verder verwijderd is van de modus waarin ambities en doelstellingen op een gezonde energieke manier kunnen worden nagestreefd.

Hoe zou het voor je zijn als:

…je kunt voorkomen dat mensen daadwerkelijk gaan verzuimen als gevolg van stress. Dat je de verzuimkosten kunt beperken. Dat negatieve gevolgen van stress niet langer meer impact hebben op belangrijke bedrijfsprocessen EN op het leven en welzijn van je medewerkers

…je ervoor kunt zorgen dat mensen goed voor zichzelf zorgen en dat ze beter bestand zijn tegen allerlei vormen van druk.

 … medewerkers inzicht hebben hoe stress bij hun werkt, waar zij energie van krijgen en wat hen energie kost ? Aan welke knoppen zij (en evt. ook het bedrijf) kunnen draaien om weer rust en balans te ervaren.

…dat door het verworven inzicht, de hieruit volgende bewustwording  en de juiste acties, bij de medewerker weer positieve energie ontstaat  en creativiteit weer aangesproken kan worden om de dagelijkse uitdagingen en obstakels op te lossen die zo eigen zijn aan een productie-omgeving.

…dat jíj je weer geloofwaardig voelt en vol overtuiging kunt stellen dat jullie er alles aan doen in het kader van duurzame inzetbaarheid van je personeel en hun vitaliteit. Dat het werkgeversimago waar je je zo hard voor inzet, positief is.   

 

Individueel coachtraject

Het resultaat van dit coachtraject is dat de medewerker rust gaat ervaren doordat hij weer de regie heeft over de manier waarop hij met stresssituaties omgaat. Dit bereikt hij door inzicht te krijgen in de eigen ‘stressbronnen’ alsook waarom  en hoe hij hierop reageert. Ook weet hij wat te doen en wat nodig is om de eigen veerkracht te herstellen en te vergroten, zowel op korte alsook op de wat langere termijn. Hij beschikt weer over positieve energie om de uitdagingen zowel in de privésfeer alsook in het werk aan te kunnen. Door het verkrijgen van inzicht, bewustwording en het nemen van de juiste  actie, is hij beter bestand tegen allerlei vormen van stress.  

In een intakegesprek worden de coachvragen en -doelstellingen helder en concreet gemaakt. We maken afspraken over hoe we naar een duurzaam resultaat werken.  Een coachtraject omvat 8 sessies van 1,5 uur. 

De investering voor 8 sessies is EUR 1.250, ex BTW. Dit is inclusief het intakegesprek en een eindevaluatie gesprek met de leidinggevende, een werkboek voor opdrachten en evt. MP3 bestanden.