Training

Een veerkrachtig team : een topteam

“Hoe ga je om met stress binnen een team?
Een gedeelde verantwoordelijkheid.”

Training

Mentale veerkracht op de werkvloer kan aangepakt worden door op individueel niveau te kijken wat iemand nodig heeft.
Maar soms is het zinvol om op teamniveau te kijken wat je kunt doen om de weerbaarheid van het hele team te verhogen.
Hiervoor bied ik (team)trainingen aan.

Een training wordt altijd afgesteld op jullie unieke situatie. Geen bedrijf is hetzelfde en elk team is anders. In een oriënterend gesprek onderzoek ik wat de behoefte is binnen jullie organisatie. Er zijn verschillende teamtrajecten mogelijk, variërend in duur en in aantal deelnemers. Naast bestaande teams kan een trainingsgroep ook bestaan uit een groep managers/leidinggevenden die  meer veerkracht willen op hun eigen afdeling, voor hun medewerkers.

Rode draad binnen mijn trainingen is dat medewerkers kennis en inzicht verwerven in hun eigen stresssysteem,  energielekken- en bronnen. Ze stellen voor zichzelf actieplannen op die  hen verder helpt in het versterken van hun mentale veerkracht en stressbestendigheid.  Door persoonlijk leiderschap en eigenaarschap op te pakken zijn zij in staat om hierin duurzame veranderingen aan te brengen.

Inzicht, bewustwording, zelfreflectie en een actieplan zijn de resultaten van iedere training.

Naast individuele stressfactoren, kunnen er binnen een team ook bijkomende stressverhogende factoren aanwezig zijn :

 • een hoge workload,
 • gebrekkige communicatie en/of samenwerking,
 • nieuwe samenwerkingsvormen door meer thuiswerken
 • verschillende visies op werk/taken/verantwoordelijkheden en teamdoelstellingen,
 • botsende persoonlijkheden,
 • culturele verschillen,
 • verschil in eigenaarschap

De teamleden gaan dan niet alleen aan de slag met het verkrijgen van inzicht in hun eigen stressfactoren, energielekken en hoe ze hun mentale veerkracht kunnen vergroten. Ook is het van wezenlijke belang dat teamleden elkaar echt leren kennen en hun oordelen aanpassen of opzij zetten. Dit geeft vaak ruimte om ieder op zijn/haar kwaliteiten te (h)erkennen en te respecteren. De mentale veerkracht van het team is dan meer dan de som der delen.

Er worden afspraken gemaakt over taken en verantwoordelijkheden, omgangsvormen, teamidentiteit, enz. 
Enkel een goed functionerend team kan duurzaam stevige prestaties neerzetten.

 

Behoefte aan een workshop, masterclass of een presentatie: 

 • als aftrap voor een grotere campagne in het kader van Vitaliteit en Duurzame Inzetbaarheid,
 • stresspreventie,
 • een thema-middag
 • HR kennisbevordering

Ook hiervoor ben ik beschikbaar en kan ik een voorstel doen.