Training

Een veerkrachtig team : een topteam

“Hoe ga je om met stress binnen een team?
Een gedeelde verantwoordelijkheid.”

Training Stresspreventie

In een productie-omgeving zijn leidinggevenden bijzonder goed getraind in het voorkomen en oplossen van technische problemen  en veelal zijn ze niet gewend om over mentale issues te spreken. Dat is niet bepaald hun ‘core-business’.  Uitingen van stress worden ook niet altijd tijdig herkend, zowel niet bij henzelf alsook niet bij de mensen aan wie ze leiding geven. Toch weten ze doorgaans veel over de privé achtergronden van hun medewerkers en kunnen hierdoor een cruciale rol spelen in het tijdig signaleren van stress bij hun medewerkers. 

Hoe zou het zijn als :

… er in het bedrijf en op de verschillende afdelingen meer kennis zou zijn over alle aspecten die met stress te maken hebben

… leidinggevende weten welke cruciale rol zij kunnen spelen in de stressreductie bij hun medewerkers

… leidinggevenden de tools hebben om tijdig in te grijpen maar vooral bespreekbaar te maken als zij vermoeden dat een medewerker sterk onder druk staat, of dat nu komt door druk op het werk of privé

… hoge verzuimcijfers en –kosten voorkomen kunnen worden als gevolg van verzuim door stress

… leidinggevenden hierbij ook veel leren over hun eigen stressbronnen en reacties hierop. Op die manier werken ze ook preventief aan hun eigen stressbestendigheid

 

Training Stresspreventie

De training bestaat uit 3 dagen waarin een combinatie wordt gemaakt van uitgebreide kennis op het gebied van stress, stresspreventie én leiderschapsvaardigheden. Na afloop zijn leidinggevenden in staat om stress beter te herkennen bij zichzelf en hun medewerkers. Ze voelen zich voldoende vertrouwd om dit bespreekbaar te maken en om samen naar mogelijke oplossingen of hulp te zoeken. Langdurig verzuim als gevolg van stress wordt dus voorkomen.

De investering voor deze 3 daagse training is €3.000 ex btw, ex reiskosten en locatiekosten, incl. hand-outs en werkboek. 

Het is altijd mogelijk om deze training meer af te stemmen op de eigen behoeftes. Neem ook dan contact met me op en we geven hier samen invulling aan.